Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zapisy do przedszkoli na miesiąc lipiec i sierpień 2023

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łódź 2023 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.
Opieka w miesiącach lipiec- sierpień 2023 w każdym z dyżurujących przedszkoli organizowana będzie w ramach dwóch turnusów.

Turnus

Terminy do zadeklarowania w systemie

Okres

I TURNUS

1

3 lipca 2023 r. – 7 lipca 2023 r.

2

10 lipca 2023 r. – 14 lipca 2023 r.

3

17 lipca 2023 r. – 21 lipca 2023 r.

4

24 lipca 2023 r. – 31 lipca 2023 r.

II TURNUS

1

1 sierpnia 2023 r. - 4 sierpnia 2023 r.

2

7 sierpnia 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.

3

14 sierpnia 2023 r. – 18 sierpnia 2023 r.

4

21 sierpnia 2023 r. – 25 sierpnia 2023 r.

5

28 sierpnia 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

 

Rodzice / prawni opiekunowie mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie

Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez miasto Łódź.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać 3 przedszkola.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.

Dostęp do systemu zapisów

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Wypełnij wniosek”.

Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie: uzupełniają dane dziecka, wskazują przedszkola, w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego, następnie zapisują wniosek w systemie i pobierają (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji, w każdym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru.

Przyjęcie dziecka do przedszkola zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Kolejność przyjęć ustali system zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, system bierze pod uwagę przede wszystkim: wnioski dotyczące rodzeństw, miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest potwierdzenie w systemie woli przyjęcia, w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 5. Brak potwierdzenia woli przycięcia dziecka do przedszkola w terminie określonym harmonogramem oznacza rezygnację z miejsca.
 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do dostarczenia: wydrukowanego (pdf) i podpisanego wniosku zapisu na dyżur wakacyjny do każdego przedszkola, w którym została potwierdzona wola przyjęcia dziecka w danym terminie turnusu, woli przyjęcia dziecka i podpisania informacji o korzystaniu z usług przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus.
 7. Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt.6 jest traktowane jako rezygnacja z miejsca.
 8.  Po zakończeniu zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach. Zapisy na wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które w roku szkolnym nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź a są zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole, mogą skorzystać z zapisów tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na okres wakacji, dane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, po uprzednim wypisaniu się z przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż JST.

Harmonogram zapisów na opiekę wakacyjną do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź

Rodzaj czynności

 1. Złożenie wniosku zapisu na opiekę wakacyjną - 15 -31.05.2023 do godziny 15:00
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 13 czerwca 2023 do godziny 15:00
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie elektronicznych zapisów na opiekę wakacyjną - 13-20.06.2023 do godziny. 15:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.06.2023 do godziny 15:00)
 5. Dostarczanie do przedszkoli dokumentów - od 26.06.2023

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu dziecka do przedszkola znajdziecie Państwo na stronie

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Adres strony do zapisu dziecka:

https://nabor.pcss.pl/lodz