Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 UWAGA RODZICE !!!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2022r. do godz. 15.00
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 zostaną przedstawione niebawem...

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Komunikat dyrektora o liczbie wolnych miejsc w roku szkolnym 2022/2023

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022-2023.doc

 

Kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 2. b) niepełnosprawność kandydata,
 3. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 64 punkty,
 2. co najmniej jeden z rodziców dziecka rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Mieście Łodzi - 32 punkty,
 3. dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z 2019 r. poz. 2118, z 2020 r. poz. 1964 oraz z 2021 r. poz. 2441) lub dziecko, u którego lekarskie badania kwalifikacyjne dają podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 16 punktów,
 4. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów,

 5. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 6. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 126.

Kryteria, o których mowa w ust. l pkt. 1, 3, 4, 5 i 6, potwierdzane są oświadczeniami rodziców. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdzane jest kopią pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczeniem zawierającym numer aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Mieszkańca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Nasze przedszkole

Nasze przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Łódź – Bałuty, na osiedlu Radogoszcz - Wschód. Mieści się ono na parterze bloku mieszkalnego nr 10 przy ulicy Sitowie, otoczonego ogrodem, w którym dzieci mogą się bawić korzystając z nowoczesnego sprzętu. Przestronne sale  dostosowane są do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, podstawy programowe realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00. W przedszkolu przebywają dzieci w czterech grupach. 

W związku z brakiem możliwości zwiedzania naszego przedszkola w tym roku szkolnym,  zachęcamy Państwa do zapoznania się z galerią zdjęć prezentujących naszą placówkę.