Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Nasze przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Łódź Bałuty, na osiedlu Radogoszcz Wschód. Mieści się ono na parterze bloku mieszkalnego nr 10, otoczonego ogrodem, w którym dzieci mogą się bawić korzystając z nowoczesnego sprzętu. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, podstawy programowe realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00. W przedszkolu przebywają dzieci w czterech grupach. Ze względu na specyfikę pomieszczeń mają one możliwość kontaktu w ciągu całego dnia.

Główne zadanie Planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 to: „Ja i mój świat wartości”.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, harmonijny rozwój, zgodny z indywidualnym tempem, możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami dziecka.

Stwarzamy sytuacje umożliwiające rozbudzanie dziecięcej aktywności i zaspokajanie naturalnej ciekawości.

Promujemy edukację prozdrowotną oraz zachowania proekologiczne. Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i otaczającym światem.

Kształtujemy poczucie przynależności narodowej, wprowadza w świat wartości, kierując się filozofią wychowania i respektowaniem praw dziecka. Wspieramy działania wychowawcze współpracując z rodzicami i środowiskiem.

Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, wyposażając dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku, jednocześnie zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, respektując fakt, że każde dziecko jest indywidualnością.

Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Nasi wychowankowie mają ukształtowane postawy w stosunku do siebie, innych osób oraz środowiska społecznego i przyrodniczego; mają świadomość bycia Polakiem.

Ponadto pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Prioryrety

  • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dziecka, odkrywanie i wspieranie jego indywidualności.
  • Kreowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „ Ja”, kształtowanie pozytywnych uczuć wobec otaczającego świata.
  • Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole - dom, włączanie rodziców w życie przedszkola.
  • Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci oraz podejmowanie działań wspomagających harmonijny rozwój wychowanków.
  • Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
  • Dążenie do ciągłego doskonalenia kadry pedagogicznej celem podnoszenia jakości pracy.
  • Kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi statutową działalność przedszkola oraz pozyskiwanie nowych.
  • Wzbogacanie i modernizowanie bazy przedszkola.