KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Nasze przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Łódź – Bałuty, na osiedlu Radogoszcz- Wschód. Mieści się ono na parterze bloku mieszkalnego nr 10, otoczonego ogrodem, w którym dzieci mogą się bawić korzystając z nowoczesnego sprzętu. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, podstawy programowe realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00. W przedszkolu przebywają dzieci w czterech grupach. Ze względu na specyfikę pomieszczeń mają one możliwość kontaktu w ciągu całego dnia.
Główne zadanie Planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 to: „Ja i mój kraj”

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka oraz urzeczywistniamy jego potencjalne możliwości. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową.
Przygotowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą ludźmi i otaczającym światem, wyposażone w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Dążymy do partnerskiego współdziałania z rodziną, środowiskiem i władzami lokalnymi.Kierujemy się filozofią wychowania i respektowaniem praw dziecka.Rozwijamy zainteresowanie pięknem i bogactwem naszej Ojczyzny.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Stworzyliśmy przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku, w którym nasi wychowankowie wyrastają na ludzi wrażliwych, twórczych o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.
Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, respektując fakt, że każde dziecko jest indywidualnością .
Nasi wychowankowie mają ukształtowane postawy w stosunku do siebie, innych osób oraz środowiska społecznego i przyrodniczego; mają świadomość bycia Polakiem.

PRIORYTETY naszego działania:

Tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, stymulowanie i wspieranie jego indywidualności.
Budowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „ Ja”, kształtowanie uczuć pozytywnych do otaczającego świata.
Wspieranie dzieci i rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie działań wspomagających.
Integracja oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole, angażowanie rodziców życie przedszkola.
Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej, podnoszącej jakość swojej pracy.
Pozyskiwanie instytucji wspierających działalność przedszkola.
Modernizacja i wzbogacanie bazy przedszkola.

Poprzez różnorodne spotkania okolicznościowe staramy się integrować rodziców z naszą placówką. Na uwagę zasługują tutaj:
Pikniki Rodzinne
Pasowanie na Przedszkolaka
Wieczór Wigilijny
Spotkania Integracyjne
Warsztaty plastyczne z dziećmi i rodzicami