Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Nasze przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Łódź – Bałuty, na osiedlu Radogoszcz- Wschód. Mieści się ono na parterze bloku mieszkalnego nr 10, otoczonego ogrodem, w którym dzieci mogą się bawić korzystając z nowoczesnego sprzętu. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, podstawy programowe realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00. W przedszkolu przebywają dzieci w czterech grupach. Ze względu na specyfikę pomieszczeń mają one możliwość kontaktu w ciągu całego dnia.
Główne zadanie Planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 to: „Ja i troska o mnie”.

MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, harmonijny rozwój, zgodny z indywidualnym tempem, możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami dziecka.
Stwarzamy sytuacje umożliwiające rozbudzanie dziecięcej aktywności i zaspokajanie naturalnej ciekawości.
Promujemy edukację prozdrowotną oraz zachowania proekologiczne. Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i otaczającym światem.
Kształtujemy poczucie przynależności narodowej, wprowadza w świat wartości, kierując się filozofią wychowania i respektowaniem praw dziecka. Wspieramy działania wychowawcze współpracując z rodzicami i środowiskiem.
Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, wyposażając dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku, jednocześnie zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, respektując fakt, że każde dziecko jest indywidualnością.
Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Nasi wychowankowie mają ukształtowane postawy w stosunku do siebie, innych osób oraz środowiska społecznego i przyrodniczego; mają świadomość bycia Polakiem.
Ponadto pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

PRIORYTETY
- Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dziecka, odkrywanie i wspieranie jego indywidualności.
- Kreowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „ Ja”, kształtowanie pozytywnych uczuć wobec otaczającego świata.
- Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole - dom, włączanie rodziców w życie przedszkola.
- Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci oraz podejmowanie działań wspomagających harmonijny rozwój wychowanków.
- Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
- Dążenie do ciągłego doskonalenia kadry pedagogicznej celem podnoszenia jakości pracy.
- Kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi statutową działalność przedszkola oraz pozyskiwanie nowych.
- Wzbogacanie i modernizowanie bazy przedszkola.