Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 204 w Łodzi,
ul. Sitowie 15, tel: 42 6588700
e-mail: kontakt@pm204.elodz.edu.pl


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Monika Słupecka iod@pm204.elodz.edu.pl

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych  jest Przedszkole Miejskie Nr 204, ul. Sitowie 15 w Łodzi 91-495. Z administratorem można się skontaktować kierując korespondencję elektroniczną na adres kontakt@pm204.elodz.edu.pl. Lub kierując korespondencję tradycyjną w wersji papierowej na adres wskazany wyżej.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych –z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pm204.edu.elodz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , mogą być przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 litera a,  w przypadku wyrażenia zgody.

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych, lub do czasu wycofania zgody.

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty zaufane które w imieniu przedszkola realizuje jego ustawowe obowiązki na podstawie stosownych umów współpracy i zawartych umów powierzenia.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Wniosek o usuniecie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o realizacje praw

Klauzula- Prawo_zamówień publicznych

Klauzula - informacyjna dla kontrahentów

Klauzula - informacja publiczna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY OGŁOSZENIU O PRACĘ