Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

UWAGA !!!

Od dnia 1 stycznia 2022r. proszę
o dokonywanie opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego  nr 204

na rachunek Banku Pekao SA.:

76124010371111001109201105

Uwaga Rodzice !!!

Na podstawie  UCHWAŁY NR V/163/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

z dniem 1 września   2021 ustala  się następujące opłaty za pobyt dziecka  w przedszkolu:

1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin, w godzinach 8.00-13.00.
2. Za każdą  rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w p. 1, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
3. Z opłat za świadczenia, o których mowa w punkcie 2 , zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych."
4. Opłata, o której mowa w p. 2 nie obejmuje opłat za wyżywienie.

5. Stawka żywieniowa wynosi:

3 posiłki - 10,00 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki (śniadanie, II śniadanie) - 5,00 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki (II śniadanie, obiad) - 8,00 zł. x ilość dni roboczych
1 posiłek (II śniadanie) - 2, 50 zł. x ilość dni roboczych

7. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są „z dołu” do 15 dnia miesiąca.
Nr konta bankowego: 76 1240 1037 1111 0011 0920 1105