Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Profilaktyka wszawicy

Broszura-Pedikuloza (Wszawica)

Wszawica - zapobieganie i profilaktyka

Wszawica u dzieci.
Wszawica, zaliczana po względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi, nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi . W związku z powyższym przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych - brak jest obowiązku zgłaszania faktu występowania wszawicy w szkole lub przedszkolu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i równocześnie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie mają podstaw do interwencji w przypadku podejrzenia występowania w placówce oświatowej wszawicy, a powiatowy inspektor sanitarny nie ma kompetencji do wydania decyzji administracyjnej nakazującej podejrzanemu o wszawicę wstrzymanie się od uczęszczania do szkoły lub przedszkola w trybie określonym prawem.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego wszawica stanowi aktualnie problem przede wszystkim natury higienicznej, jako że wszy nie przenoszą obecnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.

W aptekach dostępne są skuteczne preparaty przeciwwszawicze (np.szampony), które w połączeniu systematycznymi zabiegami higienicznymi zastosowanymi przez rodziców lub opiekunów dziecka, pozwalają na likwidację problemu. Jednak, aby te działania były skuteczne muszą być realizowane systematycznie i skoordynowane, do czego potrzebna jest współpraca rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły z pielęgniarką szkolną.

Szkoły powinny prowadzić akcję oświatową wśród rodziców, a pielęgniarka lub higienistka szkolna powinna okresowo przeprowadzać kontrolę czystości głowy u dzieci. Kontrola taka musi być prowadzona indywidualnie, pojedynczo, w gabinecie, za zgodą rodziców lub opiekunów.

W przypadku odmowy, jej powody powinny być wyjaśnione, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem rodzice (opiekunowie) mają obowiązek dbać o dobro dziecka.

O pozostaniu dziecka w domu na czas usunięcia wszy też decydują wyłącznie jego rodzice bądź opiekunowie.

Nauczyciel-wychowawca dziecka bądź dyrektor szkoły (przedszkola), którzy zauważą, że dziecko jest zaniedbywane są obowiązani zawiadomić o tym gminny ośrodek pomocy społecznej, który z kolei może powiadomić sąd.

Tak więc rozwiązanie problemu zgodnie z obowiązującymi przepisami leży w kompetencji rodziców/opiekunów dzieci. Informacje o zapobieganiu i zwalczaniu wszawicy są dostępne na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Wszawica dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych, ponieważ jest łatwo przenoszona, więc jeśli jedna osoba w domu ma tę dolegliwość, staje się to problem całej rodziny, która powinna kompleksowo starać się ten problem rozwiązać przy pomocy dostępnych środków farmakologicznych.

Ewa Krawczyk - rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi