Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla Rodziców dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 oraz dla tych, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się celem dostarczenia  dokumentów rekrutacyjnych ( podpisany oryginał  wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz  oświadczeń potwierdzających kryteria i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w terminie 17-28 czerwca 2024 r.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2024/2025  również mają obowiązek zgłoszenia się  celem dostarczenia  dokumentów i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez w terminie 17-28 czerwca 2024r. Obowiązkowo należy dołączyć również Informację o przetwarzaniu danych na podstawie zgody oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. Rodzice dzieci 6 letnich proszeni są również o dołączenie zgody na udział dziecka w zajęciach religii.

Dokumenty  do podpisu można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola. Proszę wszystkie dokumenty drukować dwustronnie.
D
okumenty podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów prosimy złożyć w zaklejonej kopercie formatu A4 najpóźniej do 28 czerwca 2024r.

W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.