Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Podpisywanie umów na rok szkolny 2019/2020

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy.
Umowy będą podpisywane w terminie OD 24 CZERWCA DO 28 CZERWCA 2019 r. w poniedziałek ,środa, czwartek, piątek w godzinach 8.15 do 15.45;  wtorek w godzinach 9.00 – 17.00
W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.