Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Informacja z dnia 9 kwietnia 2018r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 204 w Łodzi, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 kwietnia 2019r. nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi w dalszym ciągu strajkują. Jeżeli akcja strajkowa nie zostanie odwołana, strajk będzie trwał nadal. W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki dzieciom, ponownie złożę wniosek o zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczo i opiekuńczych.

Jeżeli nastąpi zmiana zaistniałej sytuacji i  będzie możliwość przyjęcia dzieci do przedszkola poinformuję Państwa, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Przedszkola.
Z poważaniem Joanna Ryszkowska