Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie OD 11 MARCA DO 22 MARCA 20198 r. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w którym dziecko jest już zapisane.

Formularz deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.
  
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2019/2020 w terminie OD 24 CZERWCA DO 28 CZERWCA 2019 r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.