Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny !!!

Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola w dniu 2 września 2019r.
Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00.