Wiadomości

UWAGA RODZICE

25 czerwca, 2017

W dniu 27 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola
na nowy rok szkolny 2017/2018.

31 maja, 2017

UWAGA RODZICE !!!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – KOLEJNE ETAPY POSTĘPOWANIA.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych, w terminie
  OD 01 CZERWCA OD GODZ. 8:00 DO 07 CZERWCA 2017 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.
  Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
 2. 14 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018
  oraz Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r.
  W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

10 maja, 2017

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego,
która odbędzie się w naszym Przedszkolu w dniu 7 czerwca 2017r. /środa/
o godzinie 10,00. dla grupy I i II,
o godzinie 13,00. dla grupy IIIa i IIIb.

ZAPROSZENIE

10 maja, 2017

„ŚWIĘTO RODZINY”

Rada Rodziców wraz z nauczycielkami serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i Rodziców
na Piknik Rodzinny ”z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca,
który odbędzie się w naszym ogrodzie przedszkolnym w dniu 19 maja ( piątek) 2017r. od godz. 15.30