Wiadomości

REKRUTACJA

10 lutego, 2016

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego.
Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017.
Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie OD 16 LUTEGO DO 22 LUTEGO 2016 r. złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
w którym dziecko jest już zapisane.

Formularz deklaracji dostępny jest w każdym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja).
Do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne muszą podpisać w przedszkolu miejskim umowę na kolejny rok szkolny.
Umowy podpisywane będą w terminie OD 14 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2016 R.

2. Postępowanie rekrutacyjne, postępowanie uzupełniające.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź rozpocznie się 01 MARCA 2016 r.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 4 – 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów dostępne są w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja).

Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017, zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w przedszkolach miejskich
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, zostanie podany
do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

ZAPRASZAMY NA „DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA”

9 lutego, 2016

W dniach 3, 10 ,17 marca 2016r. (czwartki) w godzinach 9.30 – 11.00
rodzice wraz z dziećmi będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych
prowadzonych w przedszkolu oraz uzyskać informacje na temat pracy z dziećmi.

W dniach 8 i 22 marca 2016r. od godz. 16.00 do 17.00
rodzice wraz z dziećmi będą mogli poznać nasze przedszkole i porozmawiać z nauczycielkami.

UWAGA RODZICE

4 lutego, 2016

Prosimy o zapoznania się z broszurą udostępnioną przez Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, zamieszczoną w zakładce Strefa Rodzica „Zapobieganie i profilaktyka wszawicy”

Zapraszamy na spotkania z Rodzicami

22 stycznia, 2016

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci 6 i 7 letnich z gr. III i IV na spotkanie z przedstawicielami pobliskich Szkół Podstawowych nr 122, 184 i 206, w dniu 4 lutego 2016r. ( czwartek) o godz. 17.00
Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółową informację na temat organizacji pracy wymienionych placówek.

Po spotkaniu, w grupie III i IV odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze.
Zebranie podsumowujące I półrocze pracy w grupie I i II odbędzie się 11 lutego 2016r. o godzinie 17.00