Wiadomości

Wyniki konkursu plastycznego „Zima oczami dziecka”

12 marca, 2015

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie plastycznym „Zima oczami dziecka”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, nadesłane prace wykonane były ciekawymi, różnorodnymi technikami. Komisja podczas wyboru prac brała pod uwagę samodzielność oraz walory estetyczne.

MIEJSCE I

Zuzia Kazimierska – Przedszkole Miejskie Nr 81

MIEJSCE II

Lena Kukieła – Samorządowe Przedszkole w Andrespolu Filia w Wiśniowej Górze

MIEJSCE III

Julia Olczyk – Przedszkole Miejskie Nr 97

WYRÓŻNIENIA:

 • Lena Szczepaniak – Przedszkole Miejskie nr 235
 • Eryk Kania – Przedszkole Miejskie nr 81
 • Laura Hunker – Samorządowe Przedszkole w Andrespolu Filia w Wiśniowej Górze
 • Nina Ryger – Przedszkole Miejskie nr 97
 • Wiktoria Cechowska – Przedszkole Miejskie Nr 97
 • Marta Basta – Przedszkole Miejskie Nr 231
 • Liliana Błażejczyk – Przedszkole Miejskie Nr 35
 • Kordian Topolewski – Przedszkole Miejskie Nr 235
 • Milena Szewczyk – Przedszkole Miejskie Nr 235
 • Marcelina Starzyńska – Przedszkole Miejskie Nr 81
 • Lilla Gosik – Samorządowe Przedszkole w Andrespolu Filia w Wiśniowej Górze
 • Antonina Świderek – Samorządowe Przedszkole w Andrespolu Filia w Wiśniowej Górze
 • Piotr Dubla – Przedszkole Miejskie Nr 231
 • Amelka Nowak – Przedszkole Miejskie Nr 35

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

DNI OTWARTE

16 lutego, 2015

ZAPRASZAMY  NA „DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA”
W dniach  5, 12 ,19 marca 2015r. ( czwartki) w godzinach 9.30 – 11.00 rodzice wraz z dziećmi będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych w przedszkolu
oraz uzyskać informacje na temat pracy z dziećmi.
W dniach 10 i 24 marca  2015r. od godz. 16.00 do 17.00 rodzice wraz z dziećmi będą mogli poznać nasze przedszkole i  porozmawiać z nauczycielkami.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

16 lutego, 2015

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
I. Ogólne
Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
1) dzieci urodzone w latach 2010 -2012
2) dzieci z rocznika 2009 oraz dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Uwaga
1. Dzieci urodzone w 2013 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.) w miarę wolnych miejsc.
2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca.

II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola  w roku szkolnym 2014/2015 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r.
( formularz deklaracji należy pobrać w przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja ).
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016 w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015 r.
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli  przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.
Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
Więcej w zakładce „Strefa Rodzica”- Rekrutacja       http://przedszkole204.edu.pl/strefa-rodzicow/rekrutacja/

BAL KARNAWAŁOWY

14 stycznia, 2015

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na zabawę karnawałową pod hasłem:
„KOLORY TĘCZY”

Bal odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 28 stycznia 2015r. (środa)
od godziny 9,30 do 11,00.