Wiadomości

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

20 maja, 2016

Serdecznie zapraszamy Rodziców
na Uroczystość z Zakończenia Roku Szkolnego, która odbędzie się w naszym Przedszkolu
w dniu 3 czerwca 2016r. /piątek/
o godzinie 10,00. dla grupy I i II
o godzinie 13,00. dla grupy III i IV

Zaproszenie

20 maja, 2016

Rada Rodziców wraz z nauczycielkami
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i Rodziców na „Piknik Rodzinny ”
z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca,
który odbędzie się w naszym ogrodzie przedszkolnym w dniu 10 czerwca ( piątek) 2016r. od godz. 15.30

Podczas Pikniku przewidziany jest gorący posiłek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.

27 kwietnia, 2016

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
OD 25 KWIETNIA OD GODZ. 8:00 DO 04 MAJA 2016 R. DO GODZ. 15:00
zobowiązani są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do przedszkola do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

09 MAJA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Program 500+

31 marca, 2016

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty  dotyczące programu 500+ zamieszczone są w zakładce „Strefa Rodziców”.