Wiadomości

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.

27 kwietnia, 2016

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
OD 25 KWIETNIA OD GODZ. 8:00 DO 04 MAJA 2016 R. DO GODZ. 15:00
zobowiązani są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do przedszkola do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

09 MAJA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Program 500+

31 marca, 2016

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty  dotyczące programu 500+ zamieszczone są w zakładce „Strefa Rodziców”.

BAL WIOSNY

20 marca, 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na „Bal wiosny”, który odbędzie się w naszym przedszkolu
w dniu 22 marca 2016r. od godziny 9.30 do 11.00

Zachęcamy Państwa do przebrania dzieci zgodnie z tematem.

Ilość wolnych miejsc w przedszkolu.

26 lutego, 2016

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 204 w Łodzi
z dnia 26 lutego 2016r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 204 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 1 – 31 marca 2016r.

Liczba wolnych miejsc wynosi: 11