Wiadomości

Kontynuacja wychowanie przedszkolnego

24 marca, 2017

Uwaga Rodzice !!!

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie OD 27 MARCA DO 7 KWIETNIA 2017 r. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w którym dziecko jest już zapisane.
Formularz deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.
Deklaracja-o-kontynuuowaniu-wychowania-przedszkolnego-w-roku-szkolnym-2017-2018.doc
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r.
W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

24 marca, 2017

Rekrutacja do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2017/2018
prowadzona będzie od 18.04.2017 od godz. 8.00 do 10.05.2017 do godz.15.00
• Zasady postępowania rekrutacyjnego,
• Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym,
• Kryteria postępowania rekrutacyjnego,
dostępne są w przedszkolu,na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole204.edu.pl/strefa-rodzicow/rekrutacja/oraz na stronie Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola
Strona elektronicznego systemu rekrutacji https://lodz.formico.pl będzie aktywna od 18 kwietnia 2017 r. od godz. 8:00 do 10 maja 2017 r. do godz. 15.00)

ZAPRASZAMY NA „DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA”

W dniach 20, 27 kwietnia (czwartki) i 9 maja ( wtorek) 2017r.
w godzinach 9.30 – 11.00 rodzice wraz z dziećmi będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w przedszkolu oraz uzyskać informacje na temat pracy z dziećmi.

W dniach 18 i 25 kwietnia ( wtorki) 2017r. od godz. 16.00 do 17.00
rodzice wraz z dziećmi będą mogli poznać nasze przedszkole i porozmawiać z nauczycielkami.

ZAPROSZENIE

6 marca, 2017

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału
w konkursie organizowanym przez nasze przedszkole
pt. „Mój pomysł na Marzannę”.

Wykonane prace prosimy składać u nauczycielek grup
do dnia 17 marca 2017r.

POWITANIE WIOSNY

6 marca, 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na „Uroczyste powitanie wiosny”,
które odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu 21 marca 2017r.
od godziny 9.30 do 11.00.
Zachęcamy Państwa do zaakcentowania symboli wiosny w ubiorze dziecięcym.