Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Informacja z dnia 16 kwietnia 2019r.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 204 w Łodzi, informuje, że  nauczyciele ciągu strajkują. Jeżeli akcja strajkowa nie zostanie odwołana, strajk będzie trwał nadal. W związku z brakiem możliwości zapewnienia  odpowiedniej opieki dzieciom, za zgodą Wydziału Edukacji zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawczo i opiekuńcze. 

Jeżeli nastąpi zmiana zaistniałej sytuacji i  będzie możliwość przyjęcia dzieci do przedszkola poinformuję Państwa, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Przedszkola.
Z poważaniem Joanna Ryszkowska