Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Komunikat dla GRUPY II, III, IV z dnia 04.12.2020

Komunikat – dotyczy grupy II, III i IV

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
na podstawie art. 5
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.
1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325),
§ 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu
obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607
z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną 
SARS-CoV-2

  nakazuje
  poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 04.12.2020r. do dnia
07.12.2020r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy II, III i IV
oraz pracownikom, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną  SARS-CoV-2
w dniu 27.11.2020r. w Przedszkolu Miejskim Nr 204 w Łodzi przy ul. Sitowie 15.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana
osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi postanowi inaczej.

  Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci
 i
pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek
w tytule: PM204 (numer grupy)

Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Informujemy Państwa, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w okresie od dnia  04.12.2020 do 07.12.2020r. w grupie II, III, IV . Przedszkole w tych dniach będzie nieczynne. W tym czasie zajęcia będą zamieszczane na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce „Grupa….”