Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla Rodziców, których dzieci będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

  1. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 mają obowiązek zgłoszenia się celem dostarczenia  dokumentów rekrutacyjnych ( podpisany oryginał  wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz oświadczeń ) i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole.
  2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023  również mają obowiązek zgłoszenia się  celem dostarczenia  dokumentów i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole
  3. Obowiązkowo należy dołączyć również Informację o przetwarzaniu danych na podstawie zgody oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.
  4. Rodzice dzieci 6 letnich proszeni są również o dołączenie zgody na udział dziecka w zajęciach religii.

Dokumenty do pobrania;

Informacja zapisu dziecka do przedszkola 2022_1.docx

Przetwarzanie DO inne zgody.pdf

Upowaznienie-do-odbioru dziecka 2022.pdf

Oświaczenia_religia 6 latek 2022.doc

  1. Dokumenty podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów prosimy złożyć w zaklejonej kopercie formatu A4 w okresie 20.06.2022-30.06.2022. ale nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu ( lub w innym dogodnym dla Państwa terminie  w maju i w czerwcu 2022r.) Jeśli obowiązek ten nie zostanie zrealizowany do 10 września 2022 r. a przedszkole nie zostanie poinformowane na piśmie o przyczynie tej sytuacji, dziecko zostanie skreślone z listy.