Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla Rodziców, których dzieci będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dla Rodziców dzieci które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 oraz dla tych, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek zgłoszenia się celem dostarczenia  dokumentów rekrutacyjnych ( oryginał  wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz oświadczeń ) i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole /jeden egzemplarz dla przedszkola drugi dla rodzica//tu do pobrania//.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2021/2022  również mają obowiązek zgłoszenia się  celem dostarczenia  dokumentów i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole /jeden egzemplarz dla przedszkola drugi dla rodzica//tu do pobrania//.

Obowiązkowo należy dołączyć również Informację o przetwarzaniu danych na podstawie zgody / do pobrania zgody rodziców/  oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola 
/do pobrania/.

Rodzice dzieci 6 letnich proszeni są również o dołączenie zgody na udział dziecka w zajęciach religii /Oświadczenie religia/

 

Dokumenty podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów należy złożyć w zaklejonej kopercie formatu A4 w okresie 16.08.2021-27.08.2021. ale nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli obowiązek ten nie zostanie zrealizowany do 10 września 2021 r. a przedszkole nie zostanie poinformowane na piśmie o przyczynie tej sytuacji, dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.

PROSZĘ WSZYSTKIE DOKUMENTY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE. OSZCZĘDZAJMY PAPIER