Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla Rodziców dzieci, które zostały przyjęte na przyszły rok szkolny

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 16.30. Na spotkaniu zostanie omówiona organizacja przedszkola, ze szczególnym omówieniem pracy w grupie I – najmłodszej.

Ponadto będzie można w tym dniu dostarczyć niezbędne dokumenty tj.:

 1. Oryginał wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola – podpisany przez Rodziców,
 2. Oryginały oświadczeń, potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku.
 3. Informację dotyczącą zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole.
  plik do pobrania: Informacja zapisu dziecka do przedszkola 2022.docx
 4. Obowiązkowo należy dołączyć również Informację o przetwarzaniu danych, zgody rodziców oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 
  plik do pobrania: Przetwarzanie danych inne zgody
  plik do pobrania: Upowaznienie-do-odbioru dziecka 2022.pdf
 5. Dokumenty podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów prosimy złożyć w zaklejonej kopercie formatu A4 w okresie 20.06.2022-30.06.2022. ale nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu ( lub w innym dogodnym dla Państwa terminie  w maju i w czerwcu 2022r.) Jeśli obowiązek ten nie zostanie zrealizowany do 10 września 2022 r. a przedszkole nie zostanie poinformowane na piśmie o przyczynie tej sytuacji, dziecko zostanie skreślone z listy.