Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

6.12.2021 - Poniedziałek

„Zimowe drzewo” – praca plastyczna. Dziecko z brązowego papieru wydziera pień, gałęzie drzewa i przykleja je na szarym papierze. Kredkami pastelowymi rysuje na gałęziach śnieg. Drzewa będą wykorzystane do pracy plastycznej na zajęciach dydaktycznych (proszę aby wykonane drzewa dzieci przyniosły jutro do przedszkola).

„Odprężamy się” – słuchanie muzyki relaksacyjnej. Dziecko leży na dywanie i słucha spokojnej muzyki relaksacyjnej.

„Głodne ptaszki” – zabawy i ćwiczenia poranne.
Przebieg:
„Marsz i podskoki” - dziecko porusza się przy dźwiękach bębenka – maszeruje i wykonuje podskoki dostosowując ruch do słyszanego rytmu.
„Wróbelki” - dziecko porusza się po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło „wróbelki” – przysiada i zbiera ziarenka. Następnie wykonuje podskoki obunóż.
„Spłoszone ptaki” - na podłodze rozłożona jest szarfa (zawiązany szalik), która jest gniazdem. Dziecko – ptak siedzi w gnieździe. Na hasło „ptaki latają” – wychodzi z gniazda i porusza się swobodnie po pokoju. Gdy usłyszy dźwięk tamburyna, spłoszony ptak ucieka do gniazda.
„Zmień kierunek” - dzieci maszeruje po obwodzie koła w rytmie granym na bębenku. Gdy usłyszy mocne uderzenie, zmienia kierunek marszu.
„Marsz” - dziecko maszeruje po obwodzie koła. Wykonuje cztery kroki zwykłe i cztery kroki z tupnięciem.

„Ptaki” - dziecko ogląda obrazki wybranych ptaków pozostających w kraju na zimę; wspólnie z rodzicem czyta podpisy z nazwami ptaków. Dziecko porównuje wygląd, wskazuje różnice i podobieństwa wybranych ptaków.

„Sroka i smok” – zapoznanie z literą „s”, „S” na podstawie wyrazu „sroka”.
Przebieg:
„Sroka i smok” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej.
Sroka Tekla mieszka w pięknym miejscu. W pobliżu rosną rozłożyste drzewa i kwitną kwiaty. Ma też wspaniałego sąsiada. To smok Tomi. Sroka często go spotyka. Rozmawiają o dalekich podróżach, bo Tomi to prawdziwy podróżnik. Często wyrusza w nieznane miejsca, o których później opowiada Tekli. Dzisiaj smok odwiedza srokę. Ma dla niej pyszny sok, a Tekla poczęstuje go serem.
Rozmowa na temat opowiadania:
- W jakim miejscu mieszka sroka?
- Co rośnie w pobliżu domu sroki?
- Kto jest sąsiadem Tekli?
- Kim jest Tomi?
- O czym rozmawia sroka ze smokiem?
- Z czym Tomi przyszedł do sroki?
- Czym Tekla poczęstuje Tomiego?
Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „s” (Karta pracy, cz. 2, s. 38). Dzieci oglądają ilustrację i wymieniają nazwy zawierające głoskę „s”: smok, sroka, ser, sok, jaskinia, skrzydło, stokrotka, las, listki.

Wyeksponowanie wyrazu podstawowego – „sroka” oraz obrazka przedstawiającego srokę.
Analiza i synteza słuchowa wyrazu „sroka”:
- Wybrzmiewanie sylab i głosek.
- Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.
- Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu „sroka”.
- Liczenie głosek w wyrazie „sroka”.

Określenie położenia głoski odpowiadającej literze „s”.
- Podawanie wyrazów z głoską „s” w nagłosie (syrena, samolot, sobota), śródgłosie (kosa, kasa, miska), wygłosie (kos, pas, pies).
- Określenie rodzaju głoski „s” (spółgłoska).
- Wybrzmiewanie sylab w wyrazie „sroka” połączone z tupaniem, uderzaniem o uda.

Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „sroka”:
- Budowanie modelu wyrazu „sroka” z wykorzystaniem nakrywek czerwonych i niebieskich.
- Liczenie samogłosek i spółgłosek w wyrazie „sroka”.
- Prezentacja litery „s” drukowanej małej i wielkiej.

Ułożenie z białych nakrywek wyrazu „sroka”, a następnie zastąpienie literą „s” odpowiedniej nakrywki.
Demonstracja litery „s” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.
- Pokaz pisania litery „s”, „S” bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.
- Omówienie miejsca zapisu litery s małej i wielkiej w liniaturze.
- Analiza kształtu litery „s”, „S”.
- Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.
- Lepienie litery s pisanej małej i wielkiej z plasteliny.
- Ćwiczenia w pisaniu litery „s”, „S” palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika.
Ćwiczenia w czytaniu - Karta pracy, cz. 2, s. 38. Dzieci czytają tekst samodzielnie lub z pomocą rodzica.

„Szukamy pożywienia” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju naśladując lot ptaka. Na polecenie „szukamy pożywienia”, dziecko zatrzymuje się i stuka palcem w podłogę, naśladując zbieranie ziaren.

„Raz i dwa” – zabawa twórcza.
Dziecko układa rymowanki do rozpoczętej przez rodzica wyliczanki.
Raz i dwa, raz i dwa…
Np. Raz i dwa, raz i dwa… Ola tańczy tak jak ja.
Raz i dwa, raz i dwa… Zosia skacze hopsa sa.

Życzę miłego dnia i do zobaczenia jutro Iwona Jedlińska