Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

09.03.2021r. - Wtorek

Drodzy Rodzice!
Zacznijmy dzisiaj od zabawy z wykorzystaniem rymowankiPożegnanie z bałwankiem. Rodzic mówi rymowankę, a dziecko naśladuje miną i ruchem zachowania bałwanka.
Stoi bałwanek, stoi, nikogo się nie boi.
Gdy coraz cieplej było – bałwanka nam ubyło.
Teraz w miejscu bałwanka kałuża błyszcząca jak szklanka.

Teraz czas na kilka zabaw ruchowych (opis w propozycjach z 08.03.2021r.).

Dziś proponujemy wykonanie pracy plastycznej Bazie – tworzenie pracy według instrukcji (5l), z pomocą dorosłego (4l). Propozycje wykonania pracy

Teraz trochę ruchu podczas zabawy Kwiaty rosną  - dziecko, w siadzie podpartym, naśladuje nasionko. Na hasło Kwiatek rośnie, powoli podnosi się do góry, aż do wyprostowania się i wyciągnięcia rąk do góry.

Zapraszamy teraz na zabawy matematyczne do których potrzebne będą liczmany – obrazki wazonów, gałązek wierzbowych, a także kartoniki z cyframi dla dzieci 5 – letnich i kropkami dla dzieci 4 – letnich do wycięcia przed zabawą. (zał. 1)
Bazie w wazonie  – zabawy matematyczne rozwijające umiejętność przeliczania, określania liczebności oraz posługiwanie się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo.
Mniej, więcej, tyle samo - rodzic bierze obrazki wazonów, dziecko ma obrazki wierzbowych gałązek. Rodzic układa przed dzieckiem określoną liczbę np. 2 wazony - dziecko ma położyć tyle samo gałązek (zabawę powtarzamy układając za każdym razem inną liczbę obrazków). Następnie rodzic układa dowolną liczbę obrazków wazonów (od 1 do 5) - dziecko układa o jeden więcej obrazek niż ułożył rodzic. W dalszej części zabawy dziecko musi ułożyć o jeden obrazek mniej niż ułożył rodzic (dziecko sprawdza czy dobrze wykonało zadanie przeliczając obrazki wazonów i gałązek wierzbowych lub ustawiając w pary wazon z gałązką wierzbową).
Który to wazon?  – dziecko układa przed sobą wazony i wskazuje, który wazon jest pierwszy, który drugi….. Rodzic mówi pokaż, który wazon jest ustawiony np. drugi - dziecko wskazuje wazon.
Bazie do wazonu  – dziecko układa przed sobą dwa wazony – rodzic mówi, ile gałązek wierzbowych dziecko ma włożyć do wazonu. Dziecko wskazuje wazon, w którym jest więcej gałązek, może też policzyć, ile gałązek jest razem w tych wazonach. W dalszej części zabawy rodzic kładzie pod wazonem dla dziecka 4 – letniego kartonik z wybraną liczbą kropek, a dla 5-letniego kartonik z cyfrą, a dziecko wkłada do wazonu tyle gałązek.
Podnieś gałązki  – dziecko rozkłada na podłodze wszystkie gałązki i spaceruje między gałązkami, rodzic pokazuje dla dziecka 4 – letniego kartonik z wybraną liczbą kropek, a dla 5-letniego kartonik z cyfrą, a dziecko podnosi tyle samo gałązek. Rodzic może poprosić, aby dziecko podniosło o jedną gałązkę więcej lub o jedną mniej niż wskazana na kartoniku liczba kropek lub cyfra.

Po zabawie ćwiczenie grafomotoryczne – rysowanie po śladzie dla dzieci 4-letnich  i 5-letnich.

Czas na chwilę odpoczynku podczas słuchania baśni H.Ch Andersena Brzydkie kaczątko  

Udanej zabawy!
Małgorzata Grabarczyk, Joanna Michalak