Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

06.04.2021 - Wtorek

Dzień dobry,
Czas świąt szybko minął i ponownie spotykamy się na zajęciach w formie zdalnej. W tym tygodniu dowiecie się jak można dbać o naszą planetę.

Zaczynamy od porannej gimnastyki - „Sprawny mieszkaniec Ziemi”.
Przebieg:
„Biegaj – stój” – dziecko porusza się swobodnie przy dźwiękach tamburyna na przerwę w muzyce zatrzymuje się i stoi na prawej, przy następnej przerwie w muzyce na lewej nodze. Zabawę powtarzamy 4-5 razy.
„Skoki przez rzekę” – na podłodze rodzic rozkłada linę, a dziecko przeskakuje przez nią obunóż.
„Z biegiem rzeki” – dziecko przechodzi po leżącej na podłodze linie „stopa za stopą”.
„Taniec motyli” – dziecko porusza się w rytmie granym na tamburynie, naśladując lot motyla, na przerwę w muzyce dziecko – motyl siada w rozłożonej na podłodze szarfie (ułożonym w pętlę sznurku, szaliku).
„Zapach powietrza” – dziecko siedzi na podłodze w siadzie skrzyżnym, wykonuje głęboki wdech powietrza nosem i wydech ustami.

"Połącz w pary" - dziecko łączy w pary nazw obrazków, które się rymują.

„Dbamy o nasze środowisko” – zabawy kształtujące postawy proekologiczne oraz wdrażające do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.
Przebieg:
„Dbamy o nasze środowisko” – słuchanie opowiadania Bożeny Koronkiewicz.
Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie
- O czym dzieci z grupy Tomka będą rozmawiać na zajęciach?
- Jakich zasad przestrzega rodzina Tomka?
- Jak należy postępować ze śmieciami?
- Co to są elektrośmieci?
- Co należy oszczędzać?
- Kogo można nazwać przyjacielem Ziemi?
„Jak będzie wyglądać nasza Ziemia za 100 lat” – zabawa twórcza.
Dziecko wypowiada się na temat przyszłości Ziemi. Wskazuje zachowania ludzi wyniszczające Ziemię. Podaje propozycje działań ratujących naszą planetę.

„Pomagamy naszej Ziemi” – zabawa ruchowo - naśladowcza.
Dziecko porusza się w rytmie granym na tamburynie, naśladuje zbieranie śmieci, na przerwę w muzyce zatrzymuje się i powtarza rytmicznie rymowankę: „Przyrodę chronimy, nigdy nie śmiecimy”.

„Nasza Ziemia” – ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne umuzykalniające dzieci oraz rozwijające koncentrację uwagi i usprawniające percepcję słuchową. 
Przebieg:
Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.
Dziecko maszeruje w rytmie energicznej muzyki, na przerwę w muzyce zatrzymuje się i naśladuje poruszanie się zwierząt.
Podczas pierwszej przerwy naśladuje ptaki, podczas drugiej naśladuje żaby, a podczas trzeciej niedźwiedzie.
„Wyższe czy niższe?” – ćwiczenia słuchowe.
Dziecko słucha gry na instrumencie, następnie ustala, czy grane dźwięki są to dźwięki wysokie, czy niskie.
„Lustrzane odbicie” – ćwiczenie koncentracji uwagi.
Dziecko i rodzic (rodzeństwo) stają zwróceni twarzami do siebie. Jedna osoba z pary wykonuje rękami ruchy ilustrujące słyszaną muzykę. Druga osoba naśladuje ruchy partnera.
„Jak dbamy o środowisko?”burza mózgów
Dziecko wymienia sposoby dbania o środowisko, samodzielnie lub z pomocą dorosłego zapisuje je.
„Dbamy o Ziemię” – wspólne śpiewanie rymowanki na melodię „Panie Janie”.

„Zagadki słuchowe” – zabawa dydaktyczna.
Rodzic przygotowuje pary obrazków:
piec – pies
bąk – pąk
sala – fala
noc – nos
kos – koc
kra – gra
kurnik – górnik
buty – nuty
fotel – hotel
piórko – biurko
Dziecko nazywa pary obrazów. Określa czym różnią się nazwy obrazków w poszczególnych parach.

Jeśli nasze przedszkolaki mają ochotę jeszcze popracować, proponuję karty pracy utrwalające pisownię liter oraz kształtujące umiejętność czytania.

Czas na swobodne zabawy według zainteresowań dziecka.

Życzę miłego dnia 
Iwona Jedlińska