Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Grupa III

Nauczycielki: Karolina Magnuska, Klaudia Ostrowska