Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Ważna informacja dla Rodziców

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 204 w Łodzi, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 08 kwietnia 2019r. nauczyciele i pracownicy administracji przystąpili do ogólnopolskiego strajku.

W zaistniałej sytuacji, przedszkole nie może  zapewnić należytej opieki, co może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu dzieci. W związku z powyższym wystąpiłam z wnioskiem o zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczo i opiekuńczych ( wstępnie od dnia 8 kwietnia 2019r.  do 09 kwietnia2019r.)

Zwracam się do Państwa o zrozumienie tej szczególnej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji i zapewnienie dzieciom opieki.
O zmianie zaistniałej sytuacji i możliwości przyjęcia dzieci do przedszkola będę Państwa informowała na bieżąco, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Przedszkola.
Z poważaniem Joanna Ryszkowska